Pontok: 76.86
Megoldott feladatok (128)
V23_Xorzotabla V23_Baratok OKTV23_Jatek V23_DronFutar V22_MagikusTablazat V22_MagikusIntervallum OKTV20_Gyros OKTV20_Jarda-T OKTV20_Jegesmedve OKTV20_Muzeum OKTV20_Utazas OKTV21_SzinesFa OKTV21_DNS OKTV21_Torony3 OKTV21_37 OKTV21_Uzletlanc OKTV21_Haromszogek OKTV21_Robotok OKTV22_Kazamata OKTV22_Tablatores OKTV22_Racshalo2 OKTV22_Rendezes OKTV22_SzamjegyKeveres OKTV22_TitkosTomb OKTV22_TomEsJerry3 OKTV23_UtazasiIroda OKTV23_Adoszedo OKTV23_Kartyajatek OKTV23_Jarda2 OKTV23_Szivarvanyszamok OKTV23_Trukk OKTV23_Villanyauto2 KK24_tulips KK24_stringimbalance KK24_intervals KK24_increasingxor KK24_avg2 KK24_pacman V23_Lampak KK24_brackets KK24_avg KK24_binarychess KK24_barbarian KK24_periodicwords KK24_longchain V20_Kigyozo V20_Pletyka V20_Hadjarat V20_Szamlexikon V20_Eromuvek V20_Xor V20_Szakaszok V20_autozas2 V20_Tornyok V20_Utepites V20_Kitalalos V23_Kritikus V23_InflalodoUtak V23_Rajz V23_Szefnyitas V21_MasoloRendezes V21_RantottHus V21_Energiatakarekos V21_Xorfa V21_Gensebesz V21_Jatek V21_Hazak V21_Felosztas V21_Vonatjegy V21_TuristaV21 V21_Ovoda2 V22_Dinok V22_ZTomb V22_Hazszamok V22_Regex V22_KulonbsegFaban V22_Zarojelek V22_TestverVarosok V22_MisztikusTablazat V22_Egyengeto2 V22_Pletyka2 V22_Majomhaz V22_Varosok V22_HegyiLevego V22_UthalozatBovit KK24_pingpong KK24_excellent KK24_gemgame KK24_farmula1 KK24_csoki KK24_excellent2 KK24_dogtrick KK24_usernames2 KK24_bracketswap KK24_carry V23_Labirintus KK24_gossip KK24_squareunion KK24_fibonacci KK24_sumpartition KK24_lumberjacks KK24_aliga KK24_gardening KK24_binaryrectangle KK24_grid KK24_quadrilateral KK24_jobs KK24_treeancestor KK24_dogtrick2 KK24_chess3 KK24_strongestteams KK23_railroad KK23_fossils KK23_casino KK23_constarr KK23_intervals KK23_lights KK23_magicforest KK23_keyboard KK23_xortree2 KK23_lrtree KK23_patrol2 KK23_intervalxor V24_AutoTortura V24_Utvonalak V24_GyorsUtak V24_Metroutasok V24_Vasutepites