94862024-02-22 11:15:40csaron71A lehető legkevesebb metróval utazás (40 pont)cpp17Hibás válasz 24/4061ms63552 KiB
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  int n, m, kezd, veg;
  cin >> n >> m >> kezd >> veg;
  kezd--;
  veg--;
  vector<vector<pair<int, int> > > graph(m, vector<pair<int, int> >({}));
  for (int i=0; i<n; i++) {
    int x;
    cin >> x;
    vector<int> epp;
    for (int j=0; j<x; j++) {
      int y;
      cin >> y;
      y--;
      epp.push_back(y);
    }
    for (int q=0; q<x; q++) {
      for (int j=q+1; j<x; j++) {
        graph[epp[q]].push_back({epp[j], i+1});
        graph[epp[j]].push_back({epp[q], i+1});
      }
    }
  }

  queue<pair<pair<int, int>, pair<int, int> > > sor; // melyik, milyen messze, honnan, melyik metro
  vector<bool> volt(m, false);
  vector<int> tav(m, -1);
  sor.push({{kezd, 0}, {0, 0}});
  tav[kezd]=0;
  vector<int> honnan(m);
  vector<int> metro(m);

  while (sor.size()>0) {
    int elso=sor.front().first.first;
    int hany=sor.front().first.second;
    int mibol=sor.front().second.first;
    int melyik=sor.front().second.second;
    sor.pop();
    if (volt[elso]==true) continue;
    tav[elso]=hany;
    volt[elso]=true;
    honnan[elso]=mibol;
    metro[elso]=melyik;

    for (pair<int, int> sz : graph[elso]) {
      if (volt[sz.first]!=true) {
        sor.push({{sz.first, hany+1}, {elso, sz.second}});
      }
    }
  }

  cout << tav[veg] << "\n";

  vector<int> vege;
  int most=veg;
  while (most!=kezd) {
    //cout << most << " ";
    vege.push_back(metro[most]);
    most=honnan[most];
  }
  //cout << "\n";
  reverse(vege.begin(), vege.end());
  for (int sz : vege) {
    cout << sz << " ";
  }
}